Czym jest system kontroli dostępu?

Zabezpieczenie istotnych dla działania firmy pomieszczeń, takich jak na przykład serwerownia, nie powinno być lekceważone. Dostanie się poufnych informacji w niepowołane ręce może nie tylko ośmieszyć przedsiębiorstwo, ale także podkopać budowane latami zaufanie klientów.

 

Wyposażenie w elektrozaczepy lub odpowiedniej jakości zamki kluczowych, z punktu widzenia bezpieczeństwa, drzwi jest podstawową czynnością, jaką można zastosować dla podniesienia poziomu zabezpieczeń firmy. Jeszcze lepsze rezultaty może przynieść połączenie wszystkich urządzeń ochronnych w system kontroli dostępu, który zarejestruje każdą aktywność i umożliwi (lub nie) dostęp do strzeżonych pomieszczeń.

 

Czym jest system kontroli dostępu?

System kontroli dostępu jest zbiorem urządzeń połączonych w infrastrukturę zabezpieczającą, którym zadaniem jest zezwalanie na dostęp do określonych zasobów podmiotom, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Głównym elementem takiego systemu są urządzenia identyfikujące, które przesyłają zebrane dane do modułu odpowiedzialnego za udzielenie dostępu lub zablokowanie dróg wejścia. Najpopularniejsze elementy identyfikujące to: karty RFID, czytniki biometryczne, radiowe urządzenia sterujące, takie jak piloty. Do najczęściej stosowanych zapór należą: zamki elektroniczne i szyfrowe, bramki i elektrozaczepy.

 

Z czego składa się podstawowy system kontroli dostępu?

Podstawowy system kontroli dostępu składa się z modułów identyfikujących, zaporowych i elementów łączących je w całą infrastrukturę. Do ostatniej grupy urządzeń może należeć centrala, która dla pełnej skuteczności systemu powinna zostać odpowiednio zabezpieczona przed niepowołanym dostępem. Zamki szyfrowe i czytniki kart elektromagnetycznych typu RFID powinny odpowiednio spełnić swoje zadanie. Do centrali można dołączyć także dodatkowe moduły rozszerzające możliwości systemu o monitorowanie lub powiadamianie o swoim stanie zabezpieczeń na przykład za pomocą wiadomości SMS.

 

Na co zwrócić uwagę przy kompletowaniu systemu kontroli dostępu?

Podstawowym czynnikiem na jaki należy zwrócić uwagę to możliwości rozbudowy systemu o nowe moduły rozszerzające zakres działania infrastruktury. Im większe one będą, tym mniej prac i zmian trzeba będzie wprowadzić od istniejącej struktury. Istotne są także rodzaje urządzeń jakie można przyłączyć do systemu. Kolejnym wartym przemyślenia parametrem jest rozmieszczenie poszczególnych elementów. Warto zastanowić się nad tym jak najwcześniej, najlepiej w czasie projektu budynku, aby uniknąć konieczności kucia ścian, żeby poprowadzić niezbędne przewody. Powinno się także zwrócić uwagę na niezawodność użytych urządzeń, a także ilość potrzebnych prac koniecznych do wykonania w razie awarii.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On
  • Google
Przeczytaj poprzedni wpis:
Czym jest audyt środowiskowy?

Zaletą przeprowadzenia audytu środowiskowego jest przede wszystkim ochrona przedsiębiorstwa przed dodatkowymi kosztami w postaci ewentualnych kar, np. z tytułu nadmiernej...

Zamknij