Kuroniówka

Brak pracy i podstawowych środków do życia jest dalej problemem na skalę światową, z którym zmagają się tak naprawdę ludzie w każdym wieku. Faktem jest, że każdy z nas zasługuje na godne życie, a aby można było zapewnić sobie podstawowe środki do życia niezbędne są wpływy pieniężne. Bezrobocie to przykra przypadłość. Ówcześnie jednak większość osób, które z różnych przyczyn nie potrafią znaleźć pracy przysługuje tak zwana kuroniówka, która mówiąc najprościej jest formą zasiłku dla bezrobotnych, która pozwala zapewnić im podstawowe środki do godnego życia.

Czym jest kuroniówka?

Kuroniówka jest słowem, które większości osób z nieco dawniejszego pokolenia kojarzy się z akcja darmowego posiłku, który wydawany był na większych ulicach stolicy, przede wszystkim osobom bezrobotnym. Wydawanie grochówki – jako ciepłego posiłku dla bezrobotnych i ubogich miało miejsce w latach 90-tych XX wieku. Budziło to nie tylko ogromne zainteresowanie ale przede wszystkim – pozwalało osobom ubogim i bezrobotnym na spożycie ciepłego posiłku. Osobą, która była odpowiedzialna za kuroniówkę na ulicach Warszawy był Jacek Kuroń – tamtejszy minister pracy i polityki społecznej. Ówcześnie słowem kuroniówka określamy zasiłek dla osób bezrobotnych, który ma zapewnić osobom bez pracy godny poziom życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb. Coraz liczniej powstają różnorodne fundacje, które pomagają osobom ubogim i potrzebującym – jedną z takich inicjatyw było powstanie w roku 2012 Fundacji Kuroniówka.

Kiedy przysługuje kuroniówka?

Kuroniówka to zasiłek dla bezrobotnego, który musi spełniać określone warunki. Musi to być przede wszystkim osoba, która nie dostała żadnej propozycji pracy, stażu czy kursu, dzięki któremu mogłaby podjąć pracę zawodową. Kuroniówka należy się również bezrobotnym, którzy byli zatrudnieni na stałe, a ich dochód był co najmniej minimalną, najniższą krajową. Warto dodać również, że ważne, aby osoba ubiegająca się o zasiłek, jakim jest kuroniówka była zatrudniona w poprzednim zakładzie pracy w oparciu o umowę o pracę.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On
  • Google
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak skutecznie oszczędzać pieniądze?

Oszczędzanie nie jest proste, co chwilę pojawia się pokusa nowych zakupów. Jednocześnie posiadanie oszczędności jest niezbędne, ponieważ stanowi najlepsze zabezpieczenie...

Zamknij