Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie samochodu

Na koszty użytkowania samochodu składa się wiele wydatków. Jednym z nich jest składka na obowiązkową polisę komunikacyjną. Jej brak naraża właściciela auta na duży wydatek, który może sięgnąć kilku tysięcy złotych. Nieubezpieczony ryzykuje też pozwami podmiotów, które ucierpiały wskutek wyrządzonego przez nie go wypadku.

Zakres ochrony OC i AC

Konieczność posiadania opłaconej polisy OC wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2003 r. Z ubezpieczenia samochodu finansuje się koszty związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku działania prowadzącego pojazd. Oznacza to, że sam ubezpieczony nie jest beneficjentem świadczenia w razie zaistnienia szkody, którą wyrządził on sam.

Innymi słowy: obowiązkowe ubezpieczenie samochodu pokrywa wydatki na świadczenia osób trzecich, a nie samego ubezpieczonego. Kim jest osoba trzecia w rozumieniu wspomnianej ustawy? Najprościej mówiąc: to osoba obca wobec sprawcy wypadku – nie posiada z nim wspólnego majątku ani nie pozostaje z nim w jednym gospodarstwie domowym.

Oczywiście nasi bliscy, np. szwagier, ciocia, kuzyn, też są osobami obcymi i w razie wyrządzenia im szkody komunikacyjnej, polisa OC pokryje koszty ich likwidacji, czyli np. wydatki związane z wymianą wybitej szyby, reflektora albo leczenia.

A co z autocasco?

Sprawca uszczerbku może liczyć na odszkodowanie, jeśli ma zawartą umowę ubezpieczenia autocasco. To dobrowolna polisa komunikacyjna, w ramach której towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie sprawcy zdarzenia i tym ubezpieczonym, którzy ucierpieli w wyniku działania siły wyższej i wandali.

W praktyce oznacza to, że z polisy AC finansowane są świadczenia związane z usuwaniem uszczerbku sprawcy wypadku. Odszkodowanie w ramach autocasco przysługuje również wtedy, gdy auto zostanie skradzione albo zostanie zniszczone wskutek gradobicia, wichury, powodzi, trzęsienia ziemi i innych kataklizmów naturalnych.

Ustawodawca uznał, że skoro OC jest obowiązkowe, jego zakres w każdym zakładzie ubezpieczeniowym musi być taki sam. To gwarantuje każdemu poszkodowanemu wypłatę takiego samego świadczenia bez względu na dostawcę polisy. W praktyce oznacza to, że wybierając podstawowe ubezpieczenie samochodu, należy zwracać uwagę przede wszystkim na jego cenę.

Na łatwe i szybkie porównanie cen polis komunikacyjnych pozwala kalkulator OC AC. To prosta w obsłudze aplikacja dostępna w internecie. Można z niej skorzystać bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Nie trzeba nic ściągać na twardy dysk. Wystarczy uzupełnić wszystkie wymagane przez program pola (dotyczą pojazdu i jego posiadacza), by po chwili uzyskać wykaz cen polisy OC dla danych parametrów we wszystkich towarzystwach.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
Ubezpieczenie samochodów to nie tylko OC

Istnieją obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych. Do tych pierwszych zalicza się polisę OC. Druga kategoria jest znacznie szersza, gdyż...

Zamknij