Korzyści płynące z posiadania ubezpieczenia na życie

Polisa na życie jest jednym z podstawowych produktów towarzystw ubezpieczonych. Stanowi ona ochronę zarówno dla osoby ubezpieczonej, jak i jej najbliższych.  Dzięki wykupieniu ubezpieczenia na życie zyskujemy komfort psychiczny, a także wsparcie finansowe w przypadku uszczerbku na zdrowiu. Większość firm ubezpieczeniowych oferuje kilka wariantów polisy na życie, różniących się od siebie przede wszystkim zakresem ochrony.

Posiadanie ubezpieczenia na życie jest przejawem odpowiedzialności zarówno za siebie, jak i swoich najbliższych. Taka forma zabezpieczenia daje komfort psychiczny, a także zapewnia poczucie bezpieczeństwa finansowego.

 

Ubezpieczenie na życie – zakres ochrony

Zakres polisy na życie uzależniony jest od wybranego wariantu (zazwyczaj w ofercie towarzystwa ubezpieczeniowego znajduje się kilka pakietów o zróżnicowanym zakresie ochrony). Ubezpieczenie na życie jest formą zabezpieczenia finansowego na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia, poważnej choroby lub czasowej niedyspozycji do pracy. Warto podkreślić również to, że polisa na życie zabezpiecza również finansowo najbliższych ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Poza tym korzyścią z posiadania takiej polisy jest zabezpieczenie swojej przyszłości i zebranie gotówki z myślą o życiu na emeryturze. Niekiedy również banki traktują ubezpieczenie na życie jako dodatkową formę zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

 

Ubezpieczenie na życie – podstawowe korzyści prawne

Posiadanie polisy na życie daje również szereg korzyści prawnych. Taka forma zabezpieczenia nie wchodzi w skład majątku, przez co nie podlega egzekucjom komorniczym (wyjątkiem są roszczenia alimentacyjne). Poza tym ubezpieczenie na życie nie jest objęte podatkiem od darowizn, dzięki czemu bliscy ubezpieczonego nie muszą obawiać się, że w przypadku jego śmierci, będą musieli zapłacić wysoki podatek.

 

Ubezpieczenie na życie a majątek osobisty

Zaletą ubezpieczenia na życie jest również to, że nie wchodzi ono w skład majątku osobistego. W praktyce oznacza to, że po śmierci osoby ubezpieczonej pieniądze z polisy dostanie osoba przez nią wskazana – nie musi być to ktoś z najbliższej rodziny. Warto również podkreślić, że z racji tego, że ubezpieczenie na życie nie wchodzi w skład majątku osobistego, nie jest ono uwzględniane przy podziale majątku w przypadku rozwodu.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On
  • Google
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jeśli centrala, to tylko IP

Centrale telefonicznie to istotny element każdej firmy, która stawia na rozwój i kontakt z klientem. Warto jednak zastanowić się przed...

Zamknij