Czym jest audyt środowiskowy?

Zaletą przeprowadzenia audytu środowiskowego jest przede wszystkim ochrona przedsiębiorstwa przed dodatkowymi kosztami w postaci ewentualnych kar, np. z tytułu nadmiernej emisji szkodliwych pyłów do atmosfery. To również poprawa wizerunku firmy, która po podjęciu tego rodzaju działań zyskuje miano organizacji proekologicznej, co bezpośrednio przekłada się również na przychylność klientów i kontrahentów.

Kto powinien zdecydować się na przeprowadzenie audytu środowiskowego?

Audyt środowiskowy jest zalecany szczególnie w przypadku podmiotów, które:

 • zajmują się przetwarzaniem lub produkcją substancji szkodliwych, toksycznych,
 • eksportujących lub importujących bądź produkujących urządzenia elektroniczne,
 • w wyniku produkcji lub działalności generują duże ilości odpadów,
 • produkujących sprzęt i urządzenia mechaniczne,
 • poprzez swoją działalność przyczyniają się do nadmiernej emisji szkodliwych substancji do atmosfery, np. pyłów, gazów, spalin,
 • mają magazyny, w których przechowywane są substancje chemiczne lub ropa naftowa,
 • pragną zweryfikować poprawność dotychczasowych działań związanych z ochroną środowiska,
 • posiadają certyfikaty ISO 14001 oraz ISO 9001, jak również systemy zintegrowane z nimi, w celu podtrzymania wysokich standardów prowadzenia działalności oraz wychwycenia ewentualnych uchybień,

Czym jest i na czym polega audyt środowiskowy?

Audyt środowiskowy polega na zaproszeniu do przedsiębiorstwa specjalistów, których zadaniem będzie ocena, czy jej działalność wpływa szkodliwie na środowisko naturalne. W tym celu bardzo dokładnie będą weryfikowane następujące obszary:

 • dokumentacja związana z procedurami środowiskowymi,
 • stosowane procedury, np. dotyczące przechowywania niebezpiecznych substancji i sposobów ich utylizacji,
 • poziom wiedzy pracowników dotyczący kwestii ekologicznych,
 • sposób poboru surowców,
 • wytwarzane materiały, np. może być konieczny pobór próbek.

Po dokonaniu tego rodzaju analiz tworzony jest raport, w którym zawarte są wnioski i często również zalecenia dotyczące poprawy i ewentualnej korekty wadliwie funkcjonujących procedur. Wskazane w raporcie działania naprawcze należy wdrożyć w ściśle określonym czasie.

Decyzja o przeprowadzeniu w firmie audytu środowiskowego nie tylko chroni przed nałożeniem kar, a w skrajnych przypadkach również nawet całkowitego wstrzymania produkcji, ale też pozytywnie wpływa na wizerunek firmy i co więcej przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On
 • Google
Przeczytaj poprzedni wpis:
Obniżenie wieku emerytalnego

Praca - czy to ta podejmowana w lubianym przez nas zawodzie czy też ta, którą z przyczyn osobistych musimy wykonywać...

Zamknij