Fundusz inwestycyjny zamknięty czy otwarty – który wybrać?

To, czy wybrać fundusz inwestycyjny zamknięty, czy otwarty, powinno zależeć od oczekiwań wobec płynności, elastyczności i czasu trwania inwestycji. Fundusz zamknięty i otwarty różnią się we wszystkich tych aspektach.

Dostępność i ograniczenia funduszy inwestycyjnych zamkniętego i otwartego

Fundusz inwestycyjny zamknięty charakteryzuje się tym, że ilość jego uczestników jest ograniczona, ponieważ liczba certyfikatów inwestycyjnych jest z góry określona. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego można kupić tylko w określonych terminach, dotyczy to też żądania ich wykupu. Terminy te określa statut funduszu. Żeby zacząć inwestować w fundusz zamknięty, należy przeznaczyć na ten cel minimum równowartość 40 tysięcy euro.

Z kolei fundusz inwestycyjny otwarty jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych inwestorów, ponieważ ma nieograniczoną ilość jednostek uczestnictwa. Jednostki te można kupić w dowolnym momencie, tak samo można zażądać ich wykupu. Żeby przystąpić do funduszu otwartego, wystarczy dysponować kwotą około 1000 złotych.

Wybór funduszu zamkniętego lub otwartego zależy w tym kontekście od posiadanych środków i oczekiwań co do płynności inwestycji. Inwestorzy poszukujący płynnych inwestycji powinni wybierać fundusze otwarte, akceptujący mniejszą płynność i dysponujący większym kapitałem – fundusze zamknięte.

Horyzont inwestycyjny funduszy zamkniętych i otwartych

Inwestycja w fundusz inwestycyjny zamknięty przeważnie jest długoterminowa, może trwać kilka lat. Certyfikaty inwestycyjne można jednak sprzedać osobom trzecim lub zażądać od funduszu ich wykupu (tylko w określonych w statucie terminach).

Fundusze inwestycyjne otwarte mogą mieć krótki, średni i długi horyzont inwestycyjny. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające danymi funduszami mogą zalecać minimalny czas inwestycji, by była ona opłacalna. Jednostek uczestnictwa nie można sprzedać osobom trzecim, ale w dowolnym momencie można zażądać ich wykupu.

Inwestorzy z długim horyzontem inwestycyjnym mogą wybierać zarówno fundusze inwestycyjne zamknięte i otwarte. Dla osób chcących inwestować krótkoterminowo lepiej sprawdzą się fundusze inwestycyjne otwarte.

Elastyczność funduszy inwestycyjnych zamkniętych i otwartych

Inwestorzy oczekujący dużej elastyczności strategii inwestycyjnej powinni wybierać fundusze inwestycyjne zamknięte. Dają one o wiele większy wybór instrumentów finansowych niż fundusze otwarte.

Posiadacze jednostek uczestnictwa funduszy otwartych także mogą działać według obranej strategii – jednej ze standardowych przygotowanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub samodzielnie. Wybór instrumentów finansowych jest w tym przypadku ograniczony.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On
  • Google
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak wziąć najtańszą chwilówkę?

W sytuacji konieczności spłaty nieprzewidzianych wydatków, pożyczki chwilówki są najlepszym rozwiązaniem. Umożliwiają zaciągnięcie pożyczki na dowolny cel z krótkim terminem...

Zamknij