Czym są bramki logiczne?

Bramki logiczne to najprostsze układy cyfrowe, które realizują elementarne funkcje logiczne. Bramki logiczne są wykorzystywane do budowy układów logicznych o dużej złożoności. Czytaj dalej i sprawdź, na czym polegają bramki logiczne.

 

Bramki logiczne stanowią obecnie bardzo istotny element konstrukcyjny różnego rodzaju maszyn oraz mechanizmów. Bramki logiczne realizują proste funkcje logiczne, której argumenty, a także sama funkcja, przybierają jedną z dwóch wartości: 0 albo 1.

 

Podstawowe bramki logiczne

 

Podstawowymi elementami logicznymi, które są stosowane w budowie układów logicznych, są sumy (nazywane również alternatywami), iloczyny (koniunkcja), a także negacje. W przypadku bramek logicznych, nazwy tych trzech układów to odpowiednio: OR, AND, a także NOT. W przypadku bramek logicznych OR oraz NOT (jak również AND i NOT), można budować układy realizujące wybrane funkcje logiczne, które nazywa się układami zupełnymi.

 

Jednymi z podstawowych bramek logicznych są bramki NAND (czyli negacje koniunkcji), a także bramki NOR (negacje sumy logicznej). Obie bramki są określane mianem funkcjonalnie pełnych, ponieważ przy ich użycie, możliwe jest zbudowanie układu realizującego dowolną funkcję logiczną.  Do grona podstawowych bramek logicznych można zaliczyć również bramki logiczne XOR, które można wykorzystywać w układach arytmetyki, takich jak sumatory, bądź subtraktory.

Rodzaje bramek logicznych

 

Jednym z podstawowych rodzajów bramek logicznych jest bramka NOT, która przez wielu uważana jest za najprostszą w działaniu bramkę logiczną. Zadaniem bramki logicznej NOT jest odwracanie (tzw. negowanie) sygnału wejściowego. W przypadku ustawienia sygnału 1 na wejściu, na wyjściu otrzymuje się 0 i odwrotnie.

 

Z kolei bramka AND, to bramka logiczna w stanie wysokim tylko wtedy, gdy oba wejścia znajdują się w takim stanie. Dostępne są bramki AND 3- oraz 4-wejściowe. Istnieje możliwość 8-wejściowych bramek AND, lecz wyjście w stanie wysokim będzie tylko wtedy, gdy wszystkie wejścia pozostaną w stanie wysokim.

 

Bramki NAND to połączenie bramek logicznych AND oraz NOT. W przypadku bramek logicznych NAND, zero logiczne jest ustawiane tylko wtedy, gdy na obu wejściach mamy do czynienia z jedynką logiczną „1”. W pozostałych przypadkach na wyjściu otrzymujemy tylko i wyłącznie stan „1”. Warto zauważyć, że bramka logiczna NAND jest całkowitą odwrotnością bramki AND. Bramka logiczna NAND może mieć wiele wejść oraz tylko jedno wyjście.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak zacząć efektywnie wykorzystywać kapitał ludzki i co to zmieni? Doradztwo w obszarze Human Capital

Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie należy powierzyć profesjonalistom. Nowoczesne doradztwo w dziedzinie Human Capital jest bardzo ważne i wspiera...

Zamknij