Jak zacząć efektywnie wykorzystywać kapitał ludzki i co to zmieni? Doradztwo w obszarze Human Capital

Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie należy powierzyć profesjonalistom. Nowoczesne doradztwo w dziedzinie Human Capital jest bardzo ważne i wspiera rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma może zwiększać swoją konkurencyjność na rynku.

Doradztwo w obszarze Human Capital obejmuje wiele usług. Te najważniejsze to diagnoza efektywności pracy zatrudnionych, budowanie systemów motywacyjnych, indywidualna praca z pracownikami danej firmy w zakresie ich rozwoju i kształcenia. Tej postaci usługi doradcze świadczy na rynku wiele firm, m.in. Contract Administration.

 

Dlaczego zasoby ludzkie są tak ważne w organizacji?

Ludzie są w organizacji bardzo ważni, bo to oni odpowiadają za prowadzenie kluczowych procesów. Ich zaangażowanie, wiedza i kompetencje determinują to, jakie wyniki finansowe wypracowuje dana jednostka i czy osiąga stawiane jej cele biznesowe, czy umacnia swoją pozycję na rynku.

W sytuacji, gdy ludzie nie są zaangażowani w działania firmy, popełniają błędy, nie są wydajni, firma realnie na tym traci. Ponosi koszt ich zatrudnienia, a nie odnotowuje efektywnie wykonanej przez nich pracy.

 

Co zrobić, aby efektywnie wykorzystywać zasoby ludzkie w organizacji?

W efektywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich w organizacji ważne jest:

  • systematyczne sprawdzanie, jaka jest efektywność pracy zatrudnionych,
  • identyfikowanie błędów pracowniczych, powodów niskiej efektywności, zaangażowania zatrudnionych,
  • konsultowanie ze specjalistami z zakresu Human Capital pożądanych do wdrożenia zmian w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi,
  • szkolenie pracowników, motywowanie, prowadzenie indywidualnych rozmów z zatrudnionymi, warsztatów.

Wielu pracodawców ma jednak poważne problemy, by samodzielnie realizować te czynności. Stąd też dla osiągnięcia oczekiwanego efektu rozsądniejsze jest delegowanie wskazanych działań do przeprowadzenia ekspertom do spraw Human Capital.

 

Doradztwo w obszarze Human Capital – czy warto z niego skorzystać?

Zdecydowanie tak. Prowadząc działania w zakresie doskonalenia kadr, bardzo ważne jest skorzystanie w tym zakresie z pomocy specjalistów ds. Human Capital. To zwykle uznani na rynku liderzy i eksperci w dziedzinie doskonalenia kadr w nawet największych środowiskach pracy. Chcąc podnieść efektywność zatrudnionych, warto skorzystać z usług zewnętrznych specjalistów do spraw Human Capital w zakresie:

  • diagnozy efektywności pracy,
  • optymalizacji procesów, w których biorą udział zatrudnieni,
  • budowania odpowiednich systemów premiowych i motywacyjnych,
  • monitorowania satysfakcji pracowniczej,
  • prowadzenia warsztatów rozwojowych, motywacyjnych dla pracowników.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On
Przeczytaj poprzedni wpis:
Finansowanie działalności w branży transportowej

Faktoring to coraz chętniej wykorzystywana usługa finansowa w branży transportowej. Długie terminy spłaty faktur oraz nieterminowi partnerzy, mogą doprowadzić do...

Zamknij